WhatsApp

Etidot 67 bor'lu 5 kg Etibank Ürünü (Orjinal ambalajdan bölünerek gönderilir)

0 Yorum Yorum Yap
Stok Durumu

Bor ürünleri, tarım ve ormancılıkta yaygın olarak kullanılmakta olup gübre olarak ve istenmeyen otlar ve böceklerle mücadelede kullanılmaktadır. Temel olarak;

  • Gübre: Mikro besleyici olarak; düşük konsantrasyon uygulaması, tek başına veya karışım olarak uygulama,
  • Herbıssit: Yabani/istenmeyen bitkilerin kontrolünde, yüksek konsantrasyon uygulaması,
  • Pestissit: Böcek/haşere kontrolünde; yüksek konsantrasyon uygulaması,
  • Ahşap koruma: Yüksek konsantrasyon uygulaması

amaçlı kullanılmaktadır.

Bor, bitkiler için toprakta bulunması gerekli bir element olup, besinlerin ve suyun bitkilerin bünyesinde taşınmasına yardımcı olması sayesinde bitkilerin büyümesinde, gelişmesinde, ürün vermesinde ve çekirdek oluşturmasında önemli rol oynamaktadır. Bitkilerin bor ihtiyaçları miktarsal açıdan çok düşük olmasına rağmen toprakta bor eksikliği olması durumunda bitkilerin gelişimi ve ürün rekoltesi aşırı derecede olumsuz etkilenmektedir.

Boraks dekahidrat ve boraks pentahidrat, gübre amaçlı olarak en yaygın kullanılan bor ürünleridir. Sodyum boratlar, toprağa doğrudan verilebildiği gibi kolay çözünür olmaları nedeniyle bitkiler üzerine püskürtülerek de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Doğal boratlardan bir kalsiyum borat bileşiği olan kolemanit, çözünürlüğünün az olması nedeniyle özellikle kumlu topraklarda kullanılmakta ve bu özelliği nedeniyle sodyum boratlara göre daha uzun süre toprakta kalmaktadır.

Tarım uygulamaları için özel olarak üretilen disodyum oktaborat tetrahidrat (DOT), çok daha hızlı bir çözünürlüğe sahip olmasından dolayı tarımsal uygulamalarda boraks dekahidrat, boraks pentahidrat gibi geleneksel bor ürünlerine göre en çok tercih edilen bor ürünüdür. 

Borlar, uygulama metotlarından biri olarak, toprağa katı şekilde doğrudan verilmekte ve topraktaki nemli ortamda çözülerek bitkilerin köklerince alınabilmektedir. Ancak, gerek bazı bitkilerin boru yaprakları yoluyla daha iyi almaları gerekse bazı durumlarda püskürtme yönteminin daha başarılı bir gübreleme yolu olması nedeniyle bor ürünleri bitkiler üzerine püskürtülerek de uygulanabilmektedir. 

Toprağa verilecek bor miktarı; bitkiye, gübrenin verilme şekline, yağış miktarına, toprağın kireç ve organik madde içeriğine bağlı olarak değişmektedir.

Düşük oranlarda kullanılan bor, bitkiler için gerekli olup yüksek konsantrasyonlarda ise toksik etkiye sahiptir. Bor, bu özelliğinden dolayı yabani ot kontrolünde Herbbisit olarak yüksek dozlarda kullanılmaktadır. Özellikle kara ve demiryolu kenarlarındaki yabani otların temizlenmesinde etkin olarak kullanılmaktadır. 

Borlu yabani ot temizleyiciler, boraks ve borik asit ile üretilmekte, genellikle de sodyum klorür ve diğer toksik kimyasallarla karıştırılmaktadır.

Benzer şekilde bor ürünleri, böcek/haşere ile mücadelede pestisit, ahşap malzemeleri mantar gibi zararlı organizmalardan korumak amacıyla da fugıssit olarak kullanılmaktadır.

Toplam 0 Yorum

0

Ortalama Puan

Yorum yapabilmek için Üye Girişi yapmalısınız